Reference

4. 1. 2016
Reference

S prihodom na trg postaja storitev "optimalna energija" neodvisni partner poslovnim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina na način in v obliki, ki je uveljavljena na dereguliranih razvitih trgih energije.

Več...