Reference

4. 1. 2016

Dolaskom na tržište postaje usluga "optimalna energetski" neovisan partner za poslovne korisnike električne energije i prirodnog plina na način u obliku, koji je osnovana na dereguliranim razvijenim tržištima energije.

Više...