Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Kaj je ISA?

ISA je Informacijski Sistem Avkcij električne energije (v nadaljevanju tudi EE) in zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP). Namenjen je gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem.

Kaj omogoča ISA?

ISA omogoča odjemalcem električne energije in zemeljskega plina, da z združevanjem interesa za nakup energije v določenih obdobjih, dosežejo pri dobaviteljih energije najboljše cene v danem trenutku s pomočjo obratne avkcije (obratne dražbe).

Kaj se zgodi, če nisem aktiven pri izbiri dobavitelja EE ali ZP?

Dobavitelji energije se trudijo delovati v tržnih razmerah. Neaktiven odjemalec se običajno znajde na rednem ceniku, ki je višji od akcijskih cen. Tudi pri rednih cenikih so razlike med dobavitelji. Če ste izbrali akcijsko ceno pri enem od ponudnikov, ni nujno, da ste dobili najugodnejšo. Če niste aktivni pred iztekom akcijske cene, boste verjetno spet pristali na rednem ceniku. Z našo pomočjo ste lahko brez skrbi, saj vas bo sistem ISA spomnil na to, da se bliža čas, ko je treba zopet nekajkrat klikniti, da boste deležni koristi sodelovanja v avkciji, ki je primerna za vas.

Koliko bom prihranil, če sodelujem?

Vaš prihranek je odvisen od gibanja cen električne energije ali zemeljskega plina na borzi. Če gredo cene energije navzgor in so višje kot takrat, ko ste sklenili zadnjo pogodbo, bodo tudi vaše cene na računu višje in obratno. V vsakem primeru je bolje, da niste pasivni saj si pri sodelovanju na avkciji pravočasno zagotovite nove – trenutno najboljše cene pred iztekom vaše obstoječe vezave. Tako vas dobavitelj ne more avtomatsko uvrstiti v svoj redni cenik, ki je po dosedanjih izkušnjah praviloma manj ugoden za odjemalce.

Kako si lahko izračunam prihranek?

Vaš prihranek si lahko izračunate kot razliko med vašimi obstoječimi cenami energije (brez omrežnine in dajatev) in novimi cenami energije, ki jih bo ponudil najboljši ponudnik v okviru avkcije. To razliko morate pomnožiti z vašimi letnimi količinami porabe. Pri električni energiji upoštevajte cene v EUR/KWh in količine v kWh v višji tarifi VT in v manjši tarifi MT, v primeru dvotarifnega merjenja ali količine v enotni tarifi  ET, v primeru enotarifnega merjenja. Pri zemeljskem plinu upoštevajte cene v EUR/KWh in količine v kWh. Upoštevati morate tudi morebitni Fiksni mesečni strošek, ki  ga lahko zaračunava ponudnik neodvisno od porabe. Zavedati se je treba, da je energija borzno blago kar pomeni, da se lahko cena energije spreminja navzdol in navzgor.  V primeru zvišanja borznih cen bo zato preračun prihranka ne-relevanten.

Kako naj izberem avkcijo, ki je primerna zame?

Izberete avkcijo, ki ustreza vrsti odjema (gospodinjstvo ali mali poslovni odjem) ter vrsti energije (električna energija ali zemeljski plin). Če nimate vezave za pogodbeno obdobje, izberete avkcijo za prvo objavljeno obdobje dobave. Če imate vezavo za pogodbeno obdobje, pa izberite avkcijo za obdobje dobave, kjer se začetek dobave začne po izteku vaše pogodbene vezave.

V avkcijo bi prijavil stanovanje staršev, vendar niso uporabniki interneta, kako to naredim?

Spletno mesto za zajem podatkov, za sodelovanje na avkcijah – ISA omogoča vnos podatkov in prijavo na avkcijo za več nepremičnin (merilnih mest) hkrati. Potrebujete račun za električno energijo ali zemeljski plin od nepremičnin, ki jih želite vnesti v ISA. Podatke o merilnem mestu navedene na računu vnesete ob prijavi merilnega mesta na izbrano avkcijo.

Imam več nepremičnin ali lahko vse hkrati prijavim v avkcijo?

Da, za vsako nepremičnino izberete primerno avkcijo in vnesete podatke iz računa za električno energijo ali zemeljski plin. Podatke iz računa vnesete le prvič in jih lahko shranite kot vzorec. Ob naslednji prijavi na avkcijo izberete vzorec, ki ustreza vaši nepremičnini.

Ali lahko odpovem pogodbo pri obstoječem dobavitelju in se takoj prijavim?

Praviloma pogodbo vedno lahko odpoveste vendar pa so lahko včasih s tem povezani dodatni stroški, ki vas lahko bremenijo. Če nimate vezave pri obstoječem dobavitelju, se lahko prijavite na prvo objavljeno avkcijo. Če imate vezavo, pa preverite datum izteka vaše vezave in se potem prijavite na avkcijo za obdobje dobave, ki se začne po izteku vaše vezave. Gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (imate priključno moč električne energije manj kot 41 kW in/ali porabite letno pod 10.000 Sm3  - pod 106.000 kWh zemeljskega plina), po energetskem zakonu ne smete imeti vezave za obdobje daljše od enega leta.

Ali bom imel fiksno ceno za celotno obdobje pogodbe?

Da, najboljši ponudnik vam mora dobavljati energijo po nespremenjenih cenah v obdobju za katerega je bila objavljena posamezna avkcija.

Ali mi poleg cene, ki je zmagala na avkciji lahko dobavitelj v pogodbo doda druge stroške?

Pri objavi najboljše ponudbe v rezultatih avkcije so vidne cene ponudnika in fiksni mesečni strošek, ki ga bo zaračunal ponudnik neodvisno od porabe. Ponudnik, ki zmaga na avkciji vam lahko obračuna le te postavke, ki predstavljajo tržne parametre cene energije. Ostale regulirane postavke, ki vam jih bo ponudnik obračunal na računu kot so omrežnina, prispevki in dajatve niso v njegovi pristojnosti in niso predmet tržnega oblikovanja cen ampak sodijo v domeno davčne in energetske politike Slovenije.

Kako vem, da sem dobil najboljšo ceno v danem trenutku?

Vsi ponudniki energije dobijo povabilo za sodelovanje na avkciji. V danem trenutku dobite najboljšo ceno za izbrano obdobje. Več kot bo prijavljenih odjemalcev na posamezno avkcijo, večja je verjetnost, da se bodo ponudniki bolj potrudili, da pridobijo odjemalce za novo obdobje. Primerjava cen na trgu v danem trenutku je možna. S sodelovanjem v avkcijah, ki jih organiziramo prihranite čas za iskanje in primerjavo ponudb ter hkrati pripomorete k večjemu številu odjemalcev za katerega se bodo borili ponudniki na posamezni avkciji. Morda boste lahko kasneje pridobili kakšno ponudbo, ki je boljša ker jo bo dal ponudnik, ki ni želel tekmovati na avkciji in je kasneje ponudil boljšo ceno ali pa so se spremenile razmere na trgu.

Za verodostojnost primerjave cen je pomembno, da jih pridobite ob istem času in za isto obdobje veljavnosti. (Morda imate trenutno boljšo ceno, ki pa bo veljala le še mesec ali dva.)

Kako lahko vedno znova dobim najbolj optimalno ponudbo za električno energijo ali zemeljski plin s čim manj truda?

Enostavno, na spletnem mestu www.optimalna-energija.si se registrirajte v informacijski sistem avkcij (ISA) in izberite avkcijo, ki vam ustreza.

Kako mi lahko ISA pomaga, da ne pozabim ponovno izbrati najboljšega ponudnika EE ali ZP oziroma paket?

Odjemalce, ki so registrirani v ISA, bomo redno obveščamo o avkcijah za naslednje obdobje. Po izvedbi avkcije, bo najboljši dobavitelj pristopil k pripravi in sklepanju pogodb z odjemalci. Po izteku časa, ki je potreben za sklenitev pogodbe z dobaviteljem, vam bomo poslali vprašalnik, kjer boste lahko sporočili ali ste sklenili pogodbo z najboljšim ponudnikom in hkrati boste lahko izbrali avkcijo za naslednje primerno obdobje dobave za vas.

Ali lahko vezavo z izbranim dobaviteljem pod istimi ali boljšimi pogoji sklenem za obdobje, ki je daljše od enega leta?

Če ste gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (imate priključno moč električne energije manj kot 41 kW in/ali porabite letno pod 10.000 Sm3 - pod 106.000 kWh zemeljskega plina), po energetskem zakonu ne smete imeti pogodbene vezave dlje kot eno leto.

Ali količina pričakovane porabe oziroma pretekle porabe električne energije posameznega odjemalca vpliva na ceno električne energije, ali pa je cena enaka za vse, ne glede na porabo?

Količine za posamezno gospodinjstvo in za posameznega malega poslovnega odjemalce so relativno majhne z zornega kota ponudnikov energije. Cene za posameznega odjemalca te velikosti so običajno določene za povprečno pričakovano porabo. Izjema so običajno odjemalci električne energije, ki imajo toplotne črpalke in so s strani dobaviteljev deležni dodatnih ugodnih paketov.

Kaj se bo zgodilo v primeru, če izbrani dobavitelj z mano ne bo želel skleniti pogodbe po ceni in pogojih, ki so bili določeni na dražbi? Ali obstaja kakšna pravna pot, da sklenitev pogodbe vseeno dosežem?

Gospodinjskim odjemalcem je najboljši ponudnik na avkciji dolžan poslati pogodbo s cenami, ki jih je podal na avkciji najboljši ponudnik. V primeru, da tega ne bi storil, ima gospodinjski odjemalec pravno podlago za izterjavo škode.

Pri malih poslovnih odjemalcih najboljši ponudnik lahko preveri boniteto in podatke o porabi in lahko zavrne podpis pogodbe, o čemer mora malega poslovnega odjemalca obvestiti najkasneje v 15. dneh po zaključeni avkciji.

Ali lahko vezavo z izbranim dobaviteljem pod istimi ali boljšimi pogoji sklenem za obdobje, ki je daljše od enega leta?

Če ste gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (imate priključno moč električne energije manj kot 41 kW in/ali porabite letno pod 10.000 Sm3 - pod 106.000 kWh zemeljskega plina), po energetskem zakonu ne smete imeti pogodbene vezave dlje kot eno leto.

Ali količina pričakovane porabe oziroma pretekle porabe električne energije posameznega odjemalca vpliva na ceno električne energije, ali pa je cena enaka za vse, ne glede na porabo?

Količine za posamezno gospodinjstvo in za posameznega malega poslovnega odjemalce so relativno majhne z zornega kota ponudnikov energije. Cene za posameznega odjemalca te velikosti so običajno določene za povprečno pričakovano porabo. Izjema so običajno odjemalci električne energije, ki imajo toplotne črpalke in so s strani dobaviteljev deležni dodatnih ugodnih paketov.

Kaj se bo zgodilo v primeru, če izbrani dobavitelj z mano ne bo želel skleniti pogodbe po ceni in pogojih, ki so bili določeni na dražbi? Ali obstaja kakšna pravna pot, da sklenitev pogodbe vseeno dosežem?

Gospodinjskim odjemalcem je najboljši ponudnik na avkciji dolžan poslati pogodbo s cenami, ki jih je podal na avkciji najboljši ponudnik. V primeru, da tega ne bi storil, ima gospodinjski odjemalec pravno podlago za izterjavo škode.

Pri malih poslovnih odjemalcih najboljši ponudnik lahko preveri boniteto in podatke o porabi in lahko zavrne podpis pogodbe, o čemer mora malega poslovnega odjemalca obvestiti najkasneje v 15. dneh po zaključeni avkciji.

Ali lahko informacijsko rešitev uporabim tudi na mobilnih napravah ter katerim operacijskim sistemom?

Odjemalci energije lahko uporabljajo ISA tudi na mobilnih napravah. Morda bo prvi vnos merilnih mest lažje narediti na večjem zaslonu. Ponudniki morajo za sodelovanje v avkcijah uporabljati tiste naprave, ki jim omogočajo, da uporabljajo za elektronsko podpisovanje svojih parametrov kvalificirana digitalna potrdila. Trenutno ponudnikom priporočamo uporabo Google Chrome brskalnika. Tako kot se spreminja delovanje posamičnih naprav in brskalnikov bomo sproti prilagajali tudi delovanje sistema ISA in skrbeli za primerno uporabniško izkušnjo.

V čem je vaša storitev oziroma sistem drugačen od  podobnih storitev ali sistemov?

Storitev v takšni obliki je v Sloveniji unikatna. Avkcije izvajamo redno štirikrat letno za gospodinjske odjemalce za električno energijo in zemeljski plin. S tem lahko vsak odjemalec pravočasno izbere avkcijo za obdobje, ki je najbližja izteku njegove časovne vezave in se s tem izogne višjim cenam po izteku njegove pogodbene vezave.

Avkcije izvajamo tudi za male poslovne odjemalce enkrat letno za koledarsko leto.

Trudimo se biti izjemno učinkoviti, nismo posrednik, zato je naša storitev cenejša za ponudnike energije in omogoča pridobivanje najboljše cene za odjemalce.

Kako dolgo hranite moje podatke?

Vaše podatke hranimo največ 25 mesecev od registracije v primeru neaktivnosti. Vaše podatke lahko sami zbrišete kadarkoli po prijavi.

Ali lahko z vašo pomočjo pridem do optimalnih cen tudi pri kakih drugih izdelkih in storitvah?

Zaenkrat ne. Trenutno izvajamo samo avkcije za električno energijo in zemeljski plina za gospodinjstva in za male poslovne odjemalce.

Kdo plačuje stroške obratovanja tega spletnega mesta in ISA?

Za odjemalce energije je uporaba brezplačna. Delovanje spletnega mesta optimalna-energija.si in ISA posredno financirajo ponudniki energije na podlagi števila prijavljenih merilnih/odjemnih mest s strani zainteresiranih odjemalcev za določeno avkcijo.

Zakaj je storitev za odjemalce energije zastonj?

Odjemalcem energije nudimo zaupanja vredno in enostavno platformo, brez stroškov, ker si želimo pridobiti vaše zaupanje in vas spodbuditi h aktivnemu odločanju pri izbiri ponudnika energije za določeno obdobje. Želimo si, da v čim večjem številu sodelujete na avkcijah, saj bo na tak način posamična avkcija zagotovo bolj zanimiva za ponudnike.

Storitev financirajo ponudniki energije na podlagi števila prijavljenih merilnih/odjemnih mest s strani zainteresiranih uporabnikov/odjemalcev za določeno avkcijo. Strošek, ki je obračunan najboljšemu ponudniku je nižji od stroškov drugih tržnih akcij, ki bi jih lahko izpeljal ponudnik samostojno, da bi prišel do zainteresiranih odjemalcev. Tako lahko ponudniki ponudijo najboljše pogoje in cene v danem trenutku.

Ali sem nagrajen, če v ISA prijavim več merilnim mest ali povabim prijatelje k sodelovanju?

V primeru prijave več merilnih mest, boste dobili najboljšo ceno za vsa prijavljena merilna mesta. S povabilom prijateljem, boste tudi njim dali možnost pridobiti najboljšo ceno. Večje število sodelujočih merilnih mest na posamezni avkciji pomeni boljšo priložnost za ponudnika, da bo z eno potezo pridobil več novih odjemalcev zato je tudi večja verjetnost, da bo cena nižja.

Kaj se zgodi, če vnesem izmišljene podatke v sistem?

V skladu s splošnimi pogoji in zakonskimi določili vnos izmišljenih podatkov ni dovoljen. Zaradi kršenja pravil teh pogojev ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko kot upravljavec sistema po svoji lastni presoji odpovemo ali začasno oziroma trajno preprečimo dostop in uporabo ISA posameznemu uporabniku/odjemalcu brez predhodnega opozorila.

Katere osebne podatke zbirate?

Zbiramo podatke, ki jih vnesejo odjemalci in so potrebni za sklenitev pogodbe o nakupu in prodaji električne energije oziroma zemeljskega plina za gospodinjstva oziroma male poslovne odjemalce. Sem sodijo podatki kot so ime, priimek, naslov, davčna številka ter podatki o vašem merilno/odjemnem mestu, ki jih najdete na vašem računu za električno energijo oziroma za zemeljski plin.

Ali uporabljate moje osebne podatke za profiliranje ali prilaganje storitev?

Želimo si postati in ostati vaš koristen in zaupanja vreden partner pri izbiri najboljše ponudbe energije, zato bomo z vami vzpostavili kontakt v obsegu, ki bo za vas primeren. Podatke naših registriranih odjemalcev uporabljamo skladno z namenom za katerega so bili zbrani. Ob prijavi v sistem, vam ponudimo v potrditev privolitev ter ustrezne opcije, ki vam omogočajo, da se odločite, kako vas lahko kontaktiramo.  

Kje se bodo hranili moji osebni podatki in koliko časa?

Vaše podatke hranimo največ 25 mesecev od registracije v primeru neaktivnosti. Vaše podatke lahko sami zbrišete po prijavi. Podatke naših registriranih odjemalcev uporabljamo skladno z namenom za katerega so bili zbrani. Ob prijavi v sistem, vam ponudimo v potrditev privolitev ter ustrezne opcije, ki vam omogočajo, da se odločite, kako vas lahko kontaktiramo.

Na kakšen način boste zagotovili dokazilo o izbrisu mojih podatkov, če bom to od vas zahteval?

V sistemu ISA imamo vključeno sistemsko sled, kjer je viden čas brisanja podatkov. Po prejemu vaše morebitne ločene zahteve za izbris podatkov, bomo pregledali v sistemu ali ste vaše podatke že izbrisali sami. Če podatkov niste brisali sami, bomo to naredili mi na osnovi vašega naročila in ustrezne identifikacije.

Imam odjemno mesto tudi na Hrvaškem. Ali boste rešitev ponudili tudi tam in kdaj?

Zaenkrat je rešitev narejena za Slovenijo. Pridobitev vašega zaupanja v Sloveniji nam bo omogočala širitev na druge trge.

Ali je možno, da bo na dražbo prijavljenih premalo odjemalcev in se dražba zaradi tega ne bo izvedla, oziroma ali obstajata spodnja meja odjemalcev, ki se morajo prijaviti na dražbo?

Spodnja meja števila prijavljenih merilnih mest za izvedbo posamezne avkcije ni določena.

Kje najdem druge informacije oziroma splošne pogoje?

Veliko informacij vam je na voljo na naših ostalih blogih. Splošne pogoje pa imate na vpogled na dnu spletnega mesta optimalna-energija.si in jih potrdite ob registraciji.

Prijavite se na obvestila o prihajajočih avkcijah.